Karl Petré Stockholm, Sweden UPPMANING Klimatansträngningar förgäves? Nr B1b 2011.01.06
í
UPPMANING Klimatansträngningar förgäves? 2011.01.06
Skriv på upprop mot försäljning av utsläppsrätter!

Sverige har lyckats att minska sina utsläpp en bra bit mer än vad som krävdes av oss i Kyotoprotokollet från 1997. Det beror bland annat på att många har tagit tåget istället för flyget, cykeln istället för bilen, valt grönt elbolag, källsorterat, dragit ner på köttet eller handlat närodlat, kanske röstat på ett parti som vill införa koldioxidskatt eller rentav engagerat sig i en organisation, som arbetar för att Sveriges utsläpp ska minska.

Det vi åstadkommit är långt ifrån tillräckligt, eftersom Kyotoprotokollet var en väldigt försiktig kompromiss och klimatforskningen sedan dess skärpt varningarna. Men det är en bit på vägen mot den omställning som krävs om klimatförändringarna ska ha en chans att hejdas i tid.

Regeringen har inte helt bestämt sig för hur man ska göra med överskottet. Andreas Carlgren har tidigare sagt att vi borde annulera det, precis som Storbritanien redan bestämt sig för att göra. Om vi annulerar, försvinner helt enkelt utsläppsrätterna. Men nu öppnar finansminister Anders Borg upp för att Sverige ändå kan komma att sälja överskottet, eventuellt till Polen. (Läs i VA.*) Om det skulle ske, har en stor del av vårt gemensamma klimatarbete varit förgäves.

Skriv på och sprid uppropet! (Se här *)