Karl Petré Stockholm, Sweden UPPMANING S-protest mot Israel Nr B0t 2010.06.03
í
UPPMANING S-protest mot Israel 2010.06.03
Jag deltog inte i demonstrationen mot Israels piratdåd på måndagskvällen. Men på tisdagen satt jag på styrelsemöte i Minneberg-Tranebergs sosseförening. Där föreslog jag ett uttalande. Jag skrev det inte själv, men det blev såhär:
Stöd till Mona
Vi vill framföra till Mona Sahlin och partistyrelsen vår solidaritet med Monas uttalanden i olika medier och instämmer i hennes starka reaktion på den israeliska arméns folkrättsvidriga och våldsamma attack på frihetsflottiljen Ship to Gaza och massakern på skyddslösa fredsvänner.
Vi delar vår partiledares upprördhet över det oanständiga övervåldet och Israels omänskliga blockad och oresonligt fientliga isolering av Gaza.
Vi är mycket stolta över Mona Sahlin som så rakryggat uttryckt sin avsky och sitt och partiets avståndstagande.
Vi delar hennes åsikt att Sverige bör hemkalla militärattachén och verka för att EU:s handelsavtal suspenderas.
Vi bör manifestera vårt ogillande av Israels aggressiva politik som ruinerar fredsarbetet mellan de antagonistiska parterna.
Det är ett kraftfullt och bra uttalande, men rubriken kanske inte skulle haft Mona som huvudsak. Pierre Schori hade en likaså bra artikel med en bättre rubrik i Dn om kraftfulla åtgärder mot Israel.