Det nya året

"Das alte Jahr vergangen ist."
Det var så vi sa det sist.
Även blir det nästa gång.
Till nyårsklockors bing och bång.

Ert svar på detta sura grin:
"Du gör ju firandet till ren rutin."
Ja, det var dumt av mej.
Själva rimmandet blev en grej.

I stället vill jag föra fram
till nyårsklockors kling och klang
att "neues Jahr wirt immer schön",
att nyheten är mödans lön.

Det nya är vår strävans mål.
Det är för det vi säger "Skål".
Han och hon och den och hen
längtar in i framtiden.

Visst tackar vi för det som vart.
Men känslan i den första kvart
på året tillhör framtiden.
Den i oss och vi i den.

Så, låt oss lyfta våra glas
med vin i måttlig mängd att tas,
med samma framtidstro som sist.
"Das neue Jahr gekommen ist."

/ Kalle, 31 dec 2017


Kommentar 9 jan 2018
Översättning från tyska:
Das alte Jahr vergangen ist = Det gamla året har gått över / passerat
neues Jahr wirt immer schön = nytt år blir alltid vackert / bra
Das neue Jahr gekommen ist = Det nya året har kommit

Bach har skrivit orgelstycket "Das alte Jahr vergangen ist". Mitt minne är, att detta stycke spelades förr varje nyårsafton på radion. Jag lyssnade på detta tillsammans med min mor. Det finns olika texter på tyska. En från 1588. Googla med tillägg "bach" eller "lyrics" och finn.