Kalle Petré Stockholm, Sweden 2015.11.29 Nr 2r4 Ver 2
Dikt Grädda den?
(Noter längst ner*. Ljud*.) Hörde just idag att jorden varmare ska bli.
Det blir som paradis och tropiskt överallt.
Solens sköna strålar slösar med sin energi.
Ej ens på polerna ska det nu mer bli kallt.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Jag kör bil och flyger, äter kött och tropisk frukt.
Jag trivs med livet. Det är gott att vara man.
Åka tåg. Och cykla: man blir svettig, det blir lukt.
Är ej min stil. Jag tar nog för mej, om jag kan.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Förbifart å Bromma Flyg å Slussen Exclusive.
Du vet, dom kallar det Skand’naviens huvudstad.
Norrland ligger öde. Ut på vischan inget liv.
På motorvägen tradare på långan rad.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Sen sa nån att tänk då på att kolets dioxid
kan bli så mycket, så att allting blir fatalt.
Bättre då vi stannar upp och andas in i tid.
Vi har så mycket. Att få mer är nu egalt.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Köpenhamn å Rio, uti Tokyo har dom var’t
och skrivit papper om att vädret ska bli bra.
Under tiden ökar alla utsläppen, så klart.
Jag bara undrar: Är det detta vi vill ha?
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Vi ska gå tillsammans i en festlig karneval
och göra slut på den fossila industrin.
Vi gör ett personligt och så ett politiskt val.
Förnybar är ju allra bästa energin.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Fattiga å rika – det ska inte mer bli så.
Det ska bli lika bra för alla jordens barn.
Nutiden och framtiden, tillsammans ska vi stå.
Vi bakar bröd av mjölet ifrån samma kvarn.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!
Planetära gränser är vår plikt att passa på.
Vårt hem det finns numera i Antropocen.
Att arterna bevaras och att kylan ska bestå,
det är att sitta på en oavsågad gren.
Men ska vi grädda den?
Nej vi ska rädda den!
Jorden är så härlig!
Är så kär i den!

(Version 2: Taktkorrigering vid Antropocen.)