Kalle Petré Stockholm, Sweden 2015.02.24 Nr 2qc
FÖRSLAG Klimataktion: plattform och program
Till årsmöten ska man skriva motioner. Jag kommer tyvärr inte att kunna komma på årsmötet – vare sig för riks eller för Stockholm. Därför skriver jag i stället några förslag på detta sätt till Klimataktions styrelse.

På vebbsajten finns en sida Föreningen*. Den behöver uppdateras.
- Texten är i huvudsak jättebra. Radikal och med driv. Men ...
- Ta bort ”lancerades --- KTH.” Ha kvar ”Klimataktion är en förening, som inte nöjer sig”. Ålder och Kth hör hemma i en längre historiebeskrivning.
- Ordet ”plattform” är en länk som inte funkar. Den borde leda till plattformen (som borde skrivas om).
- Ändra ”Vi vill vara ---” till ”Vi vill forma medborgarnas och det civila samhällets röst till en aktiv kraft för den nödvändiga omställningen.” Dvs vårt syfte är inte att vara medborgarnas ställföreträdare, utan att mobilisera medborgarna.
- Skriv ”Vi måste få en annan politik och en annan ekonomi.”
- Skriv ”Inom Klimataktion finns arbetsgrupper, ämnesnätverk och lokala grupper. ” Man behöver inte här tala om, att det bara finns några lokala grupper. Att det finns en styrelse är självklart och framgår lite längre ner.
- Nytt stycke:

Klimataktion:
* informerar om ---
* bedriver studier kring ---
* mobiliserar ---
* samverkar ---
- Begreppet ”Talesperson och ersättare” låter helkorkat. Försteman och reservperson i samma kropp. Nä! Jag inser, att frasen är en lösning på ett problem. Talespersonerna ska naturligtvis vara ordianarie ledamöter. Orkar de inte vara med på alla möten, så är det andra personer som ska träda in som ersättare. Både ordinarie och ersättare bör kallas till alla möten. Alla ska vara lika insatta.

På vebbsajten ligger också en Plattform*. Den behöver ändras.
- Den är på tok för lång. Man kan inte ha en så lång och komplicerad text som medlemsskapskriterium. Högst en A4, men det kunde kanske räcka med några stycken. Det är inte nödvändigt att ta ställning till alla dessa detaljer. Som det står på sida Föreningen: ” Vi föreskriver inte i detalj hur politiken ska föras, eller hur våra medlemmar ska tycka i olika frågor.”
- Jag föreslår, att plattformen begränsas till det inledande avsnittet ”Den globala uppvärmningen --- Vi måste få en annan politik.” (= 7 stycken), men med de ändringar i texten som jag föreslagit ovan gällande sidan Föreningen. Allra helst ska den bearbetas än mer, kanske en del från restan av den nuvarande plattformen ska med.

Resten av texten från plattformen kan skrivas som ett program, som styrelsen eller någon person får stå för.
- Sakinnehållet är det inte så mycket fel på. Men den behöver uppdateras en del. T ex så nämns inte planetära gränser eller frasen att Sverige (och Europa) kan gå före.
- Frågan är, om dokumentet skulle kunna uppdateras varje år vid en särskild program-konferens under medverkan av experter från varje område. Det kan vara svårt att få till en bra diskussion om en så omfattande sak på ett årsmöte.
- Man kan också ha en särskild del av hemsidan, där man kan bläddra bland tydliga programrubriker och läsa texterna därunder, samtidigt som det finns hänvisningar för att styrka fakta och ställningstaganden.

Utan att ha tänkt igenom alla detaljer i den nuvarande plattformen, skulle jag kunna tänka mej följande för ett program. Jag har med alla infallsvinklar från plattformen, hoppas jag. Och lite till.

Kraftiga utsläppsminskningar
- Energikonsumtion minska
- Förnybar energi
- Minskad köttkonsumtion
- Energisnåla bostäder
- Transportsystem utan klimatpåverkan
- Bara klimatsmart energiteknik
Genomgripande omställning
- Inte bara CO2: Planetära gränser
- Mindre materiell konsumtion. Då har vi råd med bra välfärd för alla
- Årliga mål. Fullständig klimatredovisning
Globalt, tillräckligt radikalt och rättvist avtal
Sverige och Europa kan gå före
- Även varje kommun, varje person och alla möjliga kollektiv kan gå före
Alltså: Först ett avsnitt om utsläppsminskningar. Där ingår även transport och energiteknik, som nu har egna avsnitt. Sen omställningen. Därefter det globala avtalet. Och till sist om att gå före. Den uppställningen är en bättre logik. Och då är det lättare att se, om något saknas eller ska formuleras bättre. Grunden för dokumentet är naturvetenskapligt. Vad som behövs sakligt för att rädda världen, typ. Hur det ska förverkligas politiskt och ekonomisk bör inte stå i sånt här dokument. (Däremot bör Klimataktion naturligtvis uppmuntra diskussion och utveckling av politiska och ekonomiska lösningar.)