Kalle Petré Stockholm, Sweden 2012.12.11 Nr 2mq
FÖRSLAG - till Stockholms repskap 11 december 2012 Om jämlikhet, miljöhållbarhet, tillväxt
Socialdemokraterna måste
1. Definiera tillväxtens gräns i siffror.
2. Klargöra om denna gräns tillåter ytterligare konsumtionsökning.
3. Definiera de socialistiska åtgärder som krävs för att åstadkomma jämlikhet och ekologisk hållbarhet.
4. Föra en intensiv dialog med folket om hur denna omställning bäst ska ske.
5. Först vinna lönearbetarna för nödvändiga åtgärder, därefter med arbetare och tjänstemän kämpa för genomförandet.
6. Beskriva dessa förhållanden och denna process på lämpligt sätt i partiprogrammet.