Varför studera miljö?

Följande citat illustrerar miljöfrågans plats i dagens Sverige. Det första är av Reinfeldt från Moderternas partistämma hösten 2011:

"Konsumtionsamhället - är det livets mening? Flest prylar när vi dör vinner - är det det som är syftet? Och också den här tanken om att om alla konsumerar lika mycket som vi - klarar världen av det, totalt sett? "

Det andra är ur den socialdemokratiska partistyrelsens dokument inför kongressen i mars 2011:

”Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning."

Det är vanligt att politiker och skribenter uttrycker sig i stil med "Klimatet - vår tids ödesfråga."

Den globala klimatpolitiken sätter som mål, att världens medeltemperatur inte ska höjas mer än två grader. Vad kan vi vänta oss vid två graders höjning? Enligt Mark Lynas som skrivit boken "Sex grader" kan det bli bland annat följande:

Ökande stormar, översvämningar och torka i olika delar av världen.
Snabb höjning av havsytan.
För lite is för isbjörnen, för lite snö för renarna.
En tredjedel av alla arter utplånas.
Många glaciärer försvinner.
Stor vattenbrist från västra Usa's berg till dess städer.

1) Å ena sidan kan man inte helt säkert veta, vilka effekterna blir. De kan bli mildare men också värre. Upp till sex grader beskrivs av Lynas. 2) Å andra sidan resulterar den globala politik som diskuteras endast med viss sannolikhet i max två graders temperaturhöjning. Det kan bli tre eller mer. 3) Dessutom finns ännu inte de bindande, globala avtal, som världens länder gemensamt följer.

Inget tyder på, att konsumtionen av fossilt bränsle avtar - trots 40 års förhandlingar efter Rio 1972. Därför smälter polarisen ...

De direkta destruktiva effekterna av temperaturhöjningen kan bli gigantiska. De indirekta effekterna kan bli nationella krig och klasstrider i stor skala. Och ändå är klimatet inte det enda hotet på vår jord. Strid om minskande råvaror, förgiftning av världshaven, oförmåga att stoppa resistenta bakterier, ökande klyftor i alla länder, finans- och skuldkriser.

Kommer mänskligheten att lyckas stävja denna illavarslande utveckling? Kan man tro på politikens möjligheter? Storverk har uträttats förr i historien.

Det här studiehäftet

Kalle Petré, 3 oktober 2012