På denna sajt publiceras ett kurshäfte * för miljöstudier inom Stockholms Arbetarkommun. Häftet har följande innehåll: Inledning
1. MILJÖFAROR
Antropocen och "social ekologi"
Klimat
Artdöd, ozonhål, resursbrist …
2. ETT HÅLLBART STOCKHOLM
Program för stan och länet
Du själv och din närmaste omgivning
3. DET GRÖNA FOLKHEMMET
Arbete och ett anständigt liv
Miljöpolitikens möjligheter
4. RÄDDA VÄRLDEN!
'Hållbar tillväxt' eller 'steady state'?
Global rödgrön politik

En studiecirkel hölls under våren 2012 i Bromma och en cirkel på Stockholmsnivå under hösten. För deltagande eller egna cirklar, kontakta:

Abf, S-Stockholm eller
karl.petre@telia.com , 0708 803 801

Har kongressen tagit ett bra ställningstagande för klimat och miljö? Detta kurshäfte ger underlag för ställningstagande i den frågan. En omfattande litteraturlista finns på denna sajt. Fler hänvisningar och kommentarer kommer att finnas i häftet och på sajten, när kongressen är över.

Synpunkter på innehållet kan lämnas i kommentarsfält eller som mejl. Bidrag mottages tacksamt, vare sig du är miljöexpert eller ej, vare sig du är medlem i S eller ej.

Kalle Petré
3 april 2013