När larmen tystnar…
Hösten 2014

Visiongruppen fortsätter sin serie seminarier om omställning till 1 klot.

1 september Tänk om: Framtidens stad är hållbar. I städer samlas många människor på liten yta. Det innebär både problem och möjligheter. Stadslivet är beroende av matproduktion, varor, naturresurser och ekosystemtjänster från omvärlden för att upprätthålla invånarnas livsstil och konsumtion. Vi ser ökad konsumtionen och ökade miljöproblemen. Men fördelningen av miljöresurser och -påverkan är inte rättvist fördelad. För att kunna förändra behövs positiva målbilder. Ulrika Gunnarsson Östling, Åsa Svenfelt och Josefin Wangel från Kth
6 oktober Världsrörelse för 1 klot. Politikerna skjuter klimatlösningarna framför sig. Det är bara tillväxt och konkurrens som gäller. Därför krävs starka gräsrotsrörelser för omställning i varje land och med globala band. Vilka organistioner och lokala exempel finns? Vilka visioner kämpar man för?
3 november Vad räcker energin till? Att fossil energi förstör klimatet, känner vi till vid det här laget. Antag att vi bestämmer att stänga fossilkranen idag. Räcker då den alternativa förnybara energin? Antag att det finns hur mycket förnybar energi som helst. Räcker då råvarorna till för den produktion som krävs idag för att få världens tillväxt? Vi låter en ’optimist’ och en ’pessimist’ mötas. Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Etc och Bengt Randers, ordförande Aspo.
1 december Regering för 1 klot. Sveriges produktion och konsumtion kräver resurser för motsvarande 3 jordklot. Vad bör en regering göra för att snarast minska till motsvarande 1 klot? Var finns hindren? Hur övervinner man dessa? Kajsa Borgnäs, socialdemokrat, doktorand i miljöpolitik och statsteori vid universitetet i Potsdam

När larmen tystnar… behövs du och jag


Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.
Stöd vårt arbete! Pg 499566-8. Bli medlem!

VÄLKOMNA TILL ABF Sveavägen 41 i Stockholm.

2014.08.18