Kalle Petré Stockholm, Sweden 2014.06.05 Ver 3
KOMMENTAR Analys av motioner
Denna sajt är ett slags analys av de motioner som lämnats in till Klimatriksdag 2014. Jag har själv skrivit ett par motioner. Men för att bättre kunna se vilken typ av motioner som finns, så har jag satt etiketter på alla andra. Det är det som syns i listan på ämnen till vänster. Tryck på ett ämne, så kommer det fram en lista på motioner med denna etikett. Tryck på Alla motioner längst upp eller här *, så visas en lista på alla motioner. Tryck på ett motionsnamn, så kommer alla uppgifter om motionerna fram.

Alla motioner finns naturligtvis också på Klimatriksdans officiella sajt.

Se sajten Klimatriksdag2014.se *.
Se motionerna *.
Visa nedanstående lista på motioner * i hela denna ruta.
Observera, att jag kan ha gjort fel vid överföringen av text till min sajt. Klimatriksdag2014.se har de texter som gäller. Det är också så, att texterna förändras. Klimatriksdan förordar, att motionärerna samarbetar och slår samman motioner, för att förbättra innehållhållet och förenkla vid behandlingen. Läs mer om detta på Klimatriksdag2014.se. Jag har nog inte alltid hunnit genomföra alla förändringar på min sajt.

Om ni har synpunkter på min indelning, så får ni gärna höra av er till mej via mejl: Karl.Petre (a) telia.com.

Se också mitt förslag till sammanslagning av motioner med helhetslösning *.
MOTIONER
Nr Namn Författare
1(Sammanslagen.) Ett bindande klimatpolitiskt åtagandeAnika Agebjörn
2Prioritera klimatpolitikenNils-Erik Helmer
3Energisparande och köpfridEva Gustavsson
4Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhällePetra Modée (ordförande). Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
5Inga fler vägsatsningarKarin Stenholm
6(Sammanslagen.) Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaketAnika Agebjörn
7Bilvägsstopp i kommunernaKarin Stenholm
8Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälleStaffan Qvist (dr). Uppsala universitet
9(Sammanslagen.) NolltillväxtEva Gustavsson
10Klimatsmart hantering av organiskt avfallBengt Flärd
11Skydda vår jordbruksmarkKarin Stenholm
12Tredubbla järnvägsinvesteringarnaUlf Flodin
13Utsläppsbaserad bränsleskattHelene Ragnemalm
14Grön skatteväxlingHelene Ragnemalm
15Satsa på elbilarAffe Gustafsson
16Minska hushållens matsvinn Lars-Ola Johansson
17Kräv passivhusstandardHelene Ragnemalm
18Reducera de långa lastbilstransporterna Lars-Ola Johansson
19Utökat producentansvarKerstin Sylwan, Olof Kolte
20Stimulera lokal självförsörjningLars-Ola Johansson
21Energieffektivisera handelnSamuel Costa Nordvall
22Klimatvänlig livsstilEva Bexell, Ann Helleday, Ann-Mari Hofsten, Margareta Falk Hogstedt, Kristina Salén och Ingela Stolt
23Insamling av matavfall till biogasproduktionHelene Ragnemalm
24Vitbok om klimathotetLisa Högberg, Stina Söderberg, Lars Almström, Ingela Bollgren, Matts Hjertqvist, Kerstin Lönngren, Märta Velander, Doris Norrgård Almström. Grand Panthers
25Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarnaKarin Stenholm
26Stopp för externa köpcentraKarin Stenholm
27Säkra priserna i elcertifikatsystemetAffe Gustafsson, Tore Wizelius
28(Sammanslagen.) Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraftAffe Gustafsson, Tore Wizelius
29Sol- och vindkraftslagAffe Gustafsson, Tore Wizelius
30Lyft klimatfrågan över partipolitikenStina Söderberg, Lisa Högberg, Lars Almström, Ingela Bollgren, Matts Hjertqvist, Kerstin Lönngren, Märta Velander, Doris Norrgård Almström
31Ändra lagstiftningen för aktiebolagKarin Stenholm
32(Sammanslagen.) Stoppa subventioner till fossil energiAnneli Berg. Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg
33Gör om långtidsplanen för infrastrukturHans Sternlycke (ordförande). Föreningen Svenska Järnvägasfrämjandet
34JärnvägsobligationerHans Sternlycke (ordförande). Föreningen Svenska Järnvägasfrämjandet
35Bygg Norrbotniabanan snarastHans Sternlycke (ordförande). Föreningen Svenska Järnvägasfrämjandet
36Återuppbygg VästerdalsbananHans Sternlycke (ordförande). Föreningen Svenska Järnvägasfrämjandet
37Rättvisa individuella flygkvoterIngela Dahlin
38(Sammanslagen.)Ge klimatmärkningen högsta prioritetNils E Eriksson
39CO2-lagring från Sveriges största punktkällorMarkus Steen
40Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren?Markus Steén
41Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslenMarkus Steén
42Ta bort uttagsskatten för vindkooperativAffe Gustafsson, Tore Wizelius
43Avskaffa avgifter för elanslutningAffe Gustafsson, Tore Wizelius
44(Sammanslagen.) Begränsa Försvarsmaktens beslutanderätt för vindkraftAffe Gustafsson, Tore Wizelius
45Lokalt ägande av vindkraftAffe Gustafsson, Tore Wizelius
46Nettoavräkning för egenproducerad elAffe Gustafsson, Tore Wizelius
47(Sammanslagen. Tillbakadragen.)Inför Planeringsmål för vindkraftAffe Gustafsson, Tore Wizelius
48(Sammanslagen.) Myndighetssamråd i dialogTore Wizelius och Affe Gustafsson
49Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraftTore Wizelius och Affe Gustafsson
50(Sammanslagen.) Förtydliga artskyddsförordningenTore Wizelius och Affe Gustafsson
51(Sammanslagen.) Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagandeKarin Wahlgren, Elisabet Strand, Marcela Bravo och Elisabeth Edsjö
52Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna Affe Gustafsson, Tore Wizelius
53Förse klimatskadande flygresor med varningstextNils E Eriksson
54(Borttagen.) 100% Förnybart VattenfallEmma Petersson
55Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomiAnika Agebjörn
56Utveckling och hållbarhet istället för tillväxtÅsa Berge Sandgren, Hans Andersson, Ingemar Berglund, Lars-Olov Brorson, Ingevi Fall, Sven Larsson, Lena Linder, Håkan Sternberg
57Ny internationell rättsordningÅsa Berge Sandgren, Hans Andersson, Ingemar Berglund, Lars-Olov Brorson, Ingevi Fall, Sven Larsson, Lena Linder, Håkan Sternberg
58Underlätta för den klimatsmarta biogasenHans-Erik Karlsson
59(Sammanslagen) Förbud mot plastkassarInger Rosenberg. Naturskyddsföreningen Motalakretsen
60Klimat som ämne i skolanBénédicte Sjöstedt
61Rätt att ta med cykeln på tågetEmil och Klara Molander
62Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skullHans Sternlycke
63Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationenJonas Bane
64Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordonMagnus Billberger
65Utveckling av utbildningsprogramBo Franzén
66Utbilda utbildarna om klimatfrågornaAnna Lundgren
67(Sammanslagen.) Nya ägardirektiv till VattenfallChristian Gertzén
68Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energiChristian Gertzén
69Kunskap ger makt att förändraAnna Lundgren
70Bejaka småskalig, grön elproduktionChristian Gertzén
71Inför energideklaration för transporterBjörn Petersen
72Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägarChristian Gertzén
73Spara massor med energi genom att bygga smartChristian Gertzén
74(Sammanslagen.) Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva Christian Gertzén
75Svenska folket har rätt till etiska, klimatvänliga pensionerChristian Gertzén
76Utveckla infrastrukturen för elbilarChristian Gertzén
77Rädda klimatet billigt och rättvistHans-Erik Karlsson
78EU’s klimatmålDag Henning
79Sveriges klimatmålDag Henning
80Koldioxidskatt och utsläppsrättigheterDag Henning
81Ny alternativ energirapportBengt Randers, Martin Saar
82Utred fördelarna med ett uträde ur EUBengt Randers, Martin Saar
83Avskaffa avdragsrätten för lånBengt Randers, Martin Saar
84(Sammanslagen.) Ersätt det skuldbaserade penningsystemetBengt Randers, Marin Saar
85Direktiv för att förlänga produkters livslängdBengt Randers, Martin Saar
86Bevara och sprid äldre kunskaperBengt Randers, Martin Saar
87Höjt grundavdrag och medborgarlönHans Sternlycke
88Klimatskatt på varorDag Henning
89Offentliga medel ska minska klimatpåverkanDag Henning
90Nollvision att resor inom tätort sker med egen bil. Naturskyddsföreningen i Linköping
91Energitrappa i svensk lagstiftning. Naturskyddsföreningen i Linköping
92(Sammanslagen.) Klimatmärk livsmedel. Naturskyddsföreningen i Linköping
93Myndighet för hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen i Linköping
94Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraftJan Hedman
95Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslutJohan Moberg
96Uppmuntra även till andelägandeJohanna Lakso
97På väg mot ett förnybart energisystemJohanna Lakso
98Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutvecklingGöran Bäckstrand, Billy Larsson, Kerstin Lönngren, Kåre Olsson, Christina Ringsberg, Emin Tengström, Birgitta Tornérhielm
99Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller Linda Martinsson och Linus Pettersson
100(Sammanslagen.) Lägg ner Vattenfalls kolkraftverkDoris Norrgård Almström & Lars Almström
101Skatteväxla koldioxidenMagnus Sjöstedt
102Folkbildningskampanj om klimatfrågan. Studiecirkeln ”Klimatet och välfärden”, Studiefrämjandet i Östergötland
103Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder. Studiecirkeln ”Klimatet och välfärden”, Studiefrämjandet i Östergötland
104Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet pga svensk produktion och konsumtion Markus Steén
105Konvertera befintlig fordonsflottaMartin Gunnarsson
106Köttskatt. Klimataktion Uppsala
107Ökad självförsörjningJonas Löhnn
108(Sammanslagen.) Snabb utfasning av klimatskadliga subventioner. Klimataktion Uppsala
109Rädda klimatet och den goda jordenRune Lindström
110Värna koldioxidkonsumenternaSara Blomstrand
111En ny ledning och en ny riktning för VattenfallTorbjörn Vennström, Samuel Jarrick, Pia Björstrand
112Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/regionTorbjörn Vennström och Pontus Björkman
113(Sammanslagen.) Ett helhetsgrepp för vår nyvalda riksdag för att hejda klimatförändringarnaNils-Erik Helmer
114Kunniga politiker tar bättre beslut. Klimataktion Uppsala
115Transportslöseriet från EU. Miljöförbundet Jordens Vänner, Helsingborg
116(Sammanslagen.) Det nya ekonomiska systemetPer Nilsson
117Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVTOlov Fahlander
118Om ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppenFolk och Frö i Kalmar
119Svenskarnas koldioxidutsläpp via konsumtion ska bli officiell statistikFolk och Frö i Kalmar
120Fortbildning för Sveriges folkvalda om klimatfrågan i ett etiskt perspektivFolk och Frö i Kalmar
121(Sammanslagen.) Skydda kollagret i de svenska skogarnaSebastian Kirppu och Amanda Tas
122(Sammanslagen.) Begränsa flygtrafiken Anika Agebjörn
123(Sammanslagen.) Ecocide-lagAnita van Doorn
124StadsodlingHelene Ragnemalm
125Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonalMargareta Falk Hogstedt och Anne von Heideman
126Prioritera förnybart i elnätet. Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg
127Klimatplikt – en allmän miljö- och klimatvärnpliktKerstin Bergman
128Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av matAnna Richert. Världsnaturfonden WWF
129Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnaderBengt Ragnemalm
130Urinseparation i tätorterBengt Ragnemalm
131Utökad produktgarantiBengt Ragnemalm
132Ändrat system så inte pengar får styraStig Bergqvist
133Stor statlig informationskampanjStig Broqvist
134Ställa om helt till ekologiskt jordbrukStig Broqvist
135(Sammanslagen.) Genomför Staffan Laestadius omställningsprogamBilly Larsson
136(Borttagen) Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturenAnders Tivell
137Inför ett jämförpris per kWh för alla drivmedelTeodor och Rebecka Hovenberg
138Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: GeoismChristian Schiebe
139Strategisk forskningssatsning på teknologi för att avlägsna växthusgaser ur atmosfärenDan Baeckström
140Skrota den förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande årenDan Baeckström
141(Borttagen. Dublett) Ändrat system så att inte pengar får styraStig Broqvist
142(Borttagen. Dublett. ) En stor statlig informationskampanjStig Broqvist
143En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossila bränslenJenny Svensson
144Inför klimatgranskning av de politiska beslutenDan Baeckström
145Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktionJörgen Leufstedt och Torgny Östling
146Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedelDaphne Thuvesson, Patricia Vildanfors
147(Sammanslagen.) Minska emballagen i matvarubutikerna David Jacobsson
148Skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat Peter Andersson och David Jacobsson
149Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länderEllie Cijvat. Jordens Vänner
150Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobbEllie Cijvat. Jordens Vänner
151Begränsa inrikesflyget Emil och Klara Molander
152Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet Klara och Emil Molander
153Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens Emilia Rekestad. REALS och Permakultur i Sverige
154Förmåner som styrmedelEva Gustavsson
155Anpassa lagstiftningenEva Gustavsson
156Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafikEva Gustavsson
157Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilenEva Gustavsson
158Byt ut BNP mot GNHEva Gustavsson
159(Borttagen) Vi behöver internationella lagar mot miljöförstöringFrej Nicolaisen Sidén
160Skrota ETS, EU:s Emissions Trading SystemEllie Cijvat. Jordens Vänner
161Ta vara på innovationsidéerGunnar Nilsson
162Curla för ny miljövänlig teknikGunnar Nilsson
163Kopiera Norges elbilspolitikGunnar Nilsson
164Ekologiskt jordbruk och genmodifierade grödor Jonatan Ericsson Sjöman. Framtidsjorden Sverige, Framtidsjorden Sri Lanka – Gami Seva Sevana och Framtidsjorden Indien – Kudumbam
165Utbildning för hållbar utvecklingJonatan Ericsson Sjöman. Framtidsjorden Sverige, Framtidsjorden Argentina – Fundación Proyecto, Pereyra Framtidsjorden Sri Lanka – Gami Seva Sevana och Framtidsjorden Indien – Kudumbam
166(Sammanslagen.) Stoppa det planerade byggande av motorvägen Förbifart Stockholm Karin Wahlgren, Dan Westin, Elisabeth Edsjö, Jan Strömdahl, Torbjörn Vennström, Björn Gustafsson, Claes Trygger, Kalle Petré
167Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärdenKalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Herlin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn.
168(Sammanslagen.) Kollektivtrafik och ingen Förbifart Stockholm Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Herlin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn
169Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov Lars Igeland. Jordens Vänner
170Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen Lars Igeland. Jordens Vänner
171Investera våra gemensamma resurser hållbartMagnus Emfel. Climate Innovations/Green Finance, Världsnaturfonden WWF
172Optimera användningen av alternativa bränslenMarkus Steén
173Genomför Klimatberedningens förslagMikael Malmaeus. Klimataktion Uppsala
174Inför skatteavdrag för isolering av husMikael Malmaeus. Klimataktion Uppsala
175Hur framtida pensioner påverkas av nerväxtBengt Randers, Martin Saar
176En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaserMats Sjöblom
177Sverige behöver exportera energiMikael von Knorring
178(Sammanslagen.) Granska klimateffekterna av skogsbruket Mikael von Knorring
179(Borttagen) Inför lag som kriminaliserar ecocideNiklas Bruce
180Fossilfria pensionspengarOlivia Linander
181Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildningPeter Tucker
182Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmartPontus Björkman m fl
183Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutvecklingPontus Björkman m fl
184Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningenRolf Ström (Styrelseledamot). Naturskyddsföreningen Motala
185(Borttagen) Gör Ecocide till ett erkänt brott mot jordsliga rättigheterSofie Rydelius (ordf). Förening för förändring
186Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarnaSvante Bodin
187Beskatta energi istället för arbeteThomas Wingren
188Ett försvar för människa och naturThomas Wingren
189Ransonering av fossila drivmedel Tomas Björnsson
190Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare livTomas Björnsson
191BeredskapsplanTomas Björnsson
192Satsa mer på cykelvägar utanför tätortTomas Björnsson
193Medel för att nå klimatmålTomas Björnsson
194Ändra normer och värderingarTomas Björnsson
195Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilarTomas Lohammar
196Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattigaStig Broqvist
197En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänkaMarkus Steén
198Obligatorisk pumpvisning av CO2-utsläppTomas Lohammar. Klimataktion Uppsala
199Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänsterJordens Vänner
200Ställ om för jobb, välfärd och miljönTord Björk
201Stimulera byggandet av kollektivhus – ett klimatsmart sätt att bo. Kollektivhus Nu
202Odla upp och beskoga världens öknar och torra områdenBo G Eriksson
203Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporterBo G Eriksson
204Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartareBo G Eriksson
205Klimatåterbäringstillägg med återbetalning. Stiftelsen Hållbart Samhälle
206(Borttagen. Dublett)
207IndustrihampaJohan Åkerman
208Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 graderJordens Vänner
209Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälleSara Hamidi Widén (Styrelseordförande), Annika Wesche (Språkrör) Malin Lindvall Medlem i Partiet Enhet Erik Svensson Medlem i Partiet Enhet Siv Karlsson Medlem i Partiet Enhet. Partiet Enhet
210Motverka TTIP-avtaletLinus Pettersson
211Kartlägg statens funktioner efter peak oilBengt Randers, Martin Saar. ASPO Sverige
212iBNP istället för BNPGunnar Nilsson
213Elektrifiera Sveriges stora vägarMarkus Steén
214(Borttagen) //Motverka TTIP-avtalet\\Linus Pettersson
215Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojektBengt Randers, Martin Saar
216Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffranMartin Saar
217(Borttagen. Dublett) Se över bemanningen inom myndigheter och departementBengt Randers, Martin Saar
218(Borttagen. Dublett.) iBNP (internaliserad BNP) i stället för BNPGunnar Nilsson
219Elektrifiera Sveriges stora vägar.Markus Steén
220Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiodTorbjörn Vennström, Pontus Björkman
221Inför marknadsintegrerad demokratiGunnar Nilsson. Klimataktion Uppsala
301Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaseradeMarin Saar, Eva Gustavsson, Bengt Randers och Per Nilsson
302Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart. Klimataktion Uppsala och Naturskyddsföreningens klimatgrupp Göteborg
303Förändra reglerna för AP-fonderna
304Nya ägardirektiv till VattenfallEmma Petersson, Christian Gertzén, Lars Almström, Doris Norrgård Almström
305Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart StockholmKarin Wahlgren, Dan Westin, Elisabeth Edsjö, Jan Strömdahl, Torbjörn Vennström, Björn Gustafsson, Claes Trygger, Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn
306Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!Christian Gertzén, Anika Agebjörn, Emil Molander
307Klimatmärkning av livsmedelNils E Eriksson. Naturskyddsföreningen Linköping tillsammans
308Skydda kollagret i de svenska skogarnaSebastian Kirppu, Amanda Tas, Mikael von Knorring
309Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikernaDavid Jacobsson och Inger Rosenberg
310Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i HaagNiklas Bruce, Sofie Rydelius, Frej Nicolaisen Sidén, Anders Tivell, Anita van Doorn
311Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitikenAnika Agebjörn, Nils-Erik Helmer, Billy Larsson, Karin Wahlgren, Elisabet Strand, Marcela Bravo, Elisabeth Edsjö
312Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landetMarkus Steén och Aina Hagberg. Folk och Frö i Kalmar
313Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan – för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhetBo Franzén och Aina Hagberg. Folk och Frö i Kalmar
314Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövsAffe Gustafsson, Christian Gertzén, Gunnar Nilsson
315Genomför Staffan Laestadius omställningsprogramBilly Larsson och Nils-Erik Helmer