Ordn ÄMNEN                     Info*
1Energi
11Fossilt
12Oljetoppen
13Kärnkraft
14Förnybar energi
15Energisparande
2Ekonomi
21Mål
211CO2-utsläpp
213Tillväxt, nerväxt, nolltillväxt
217Välfärd
22Styrmedel
23Finansiering
24Penningsystem
3Infrastruktur
31Industri
32Transporter
33Jordbruk
34Skogsbruk
35Byggnad
36Lokalsamhälle
37Stadsplanering
4Konsumtion, mat och livsstil
401Tema: Konsumtion
402Tema: Mat
403Tema: Livsstil
405Tema: Natur
45Livsstil
5Påverkan, metoder
501Tema: Konsumentupplysning och normpåverkan
502Tema: Folkbildning
503Tema: Utbildning,fortbildning för politiker och andra beslutsfattare
504Tema: Grundläggande utbildning samt miljöplikt för unga
505Tema: Forskning och högre utbildning
506Tema: Aktivt stödja särskilt äldres innovationsidéer och bevara äldre kunskap
507Tema: Exempel på myndigheters möjlighet till påverkan
508Tema: Påverkan för att göra vindkraft attraktivare
51Medverkan
52Utbildning
53Utredning, forskning
6Politik 1 - nationellt och internationellt
601Tema: Arbetsmarknad
602Tema: Generella
603Tema: EU
604Tema: Internationellt
605Tema: Regionalt-kommunalt
606Tema: Lagstiftning, regelsystem
607Tema: Myndighetfrågor
608Tema: Styrning, mål
61Samhällsomställning
62Värdesystem
63Myndighet, offentligägt
64Internationellt
7Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser
701Tema: Internationellt
702Tema: EU
703Tema: Specificerade mål
704Tema: Klimatpolitiskt ramverk
705Tema: Lagstiftning
706Tema: Konsumtionsutsläpp
91? Osäkert
92(Tas bort)