Datum, kl Aktivitet Ämne (klicka för info)                Visa tidigare *
2014
hösten Föreläsningar Visionsgruppen: När larmen tystnar ...
Abf, Sveav 41, Stockholm, kl 19, om inget annat anges.
27 okt kl 13 Föredrag Skolans roll för hållbarhet. med Wolfgang Brunner
3 nov Föredrag Vad räcker energin till?
1 dec Föredrag Regering för 1 klot