2013.12.10
Ett lyckat 2013 !

Februari: Kriser, förändring. med Gunnar Rundgren
Mars: Lokala ekonomier. med Alf Hornborg
April: Hur känns 4 C? med Global utmaning och ungdomar
Maj: Matförsörjning. med Lisa Sennerby Fosse
Juni: Fisk. med Anders Kiessling
September: Hållbar individ. med Billy Larsson
Oktober: Hållbart samhälle. med Varis Bokalder, Ylva Lundin
November: Hållbar värld. med Martin Saar, Oscar Kjellberg, Folke Tersman

Nu går vi vidare 2014 !

Stor konferens: Partiernas visioner 18 jan.
En serie visionsmöten under hela 2014.