2014.02.14 När larmen tystnar…
Dokument från
Visionsgruppens heldag på ABF 18 januari


Dagen var på många sätt lyckad! Det var fullt i Z-salen och somliga av övriga rum var överfulla. Livliga diskussioner. Bokbord och underbara artister. Ett bra fört samtal mellan moderator och sju politiker. Men med väldigt lite svar på våra frågor. Se utvärdering av politiker* samt referat i ljud* och nerskrivet*.

Antal närvarande: (+ några utanför)
340 Politikersamtalet (Z-salen rymmer 338, nån enstaka plats tom men några i gångarna).
40 Energi, Open space
30 Ekonomi, Open space
65 Rättvisa, Open space (troligen fler)
45 Klimatsvaret, seminarium
60 Pengar, seminarium
10 Sagohörna
RAPPORTER
Twitter-flödet för #klimatval
Politikersamtal ljud, foton
Politikersamtalet skrivet referat
Senario
Open space
- Energi
- Ekonomi
- Rättvis världsordning
Gemensam röst
Seminarier
- Pengar
- Klimatsvaret CCL
- Sagohörna
Framtidsbygge
KOMMENTARER
Visionsgruppen om politikersamtalet
Rickard Rehnberg,
   Klimataktion
o Miljömagasinet
Lasse Karlsson: Radikal framtid
Global Utmaning
PUSH Sverige
Grand Panthers
POLITIKER
C: Roger Tiefensee
Fp: Staffan Werme
Kd: Ella Bohlin
M: Johan Hultberg
Mp: Helena Leander
S: Sara Karlsson
V: Jens Holm
PLANER
Program hela dan
Program politikersamtal
Stödjande organisationer
Open space?

Affisch
Flyer

Facebook-event.

Inbjudan till politiker
Faktablad till politiker