Detta är
Medborgarutredningen
för ett samhälle inom jordklotets gränser

Det behövs en ny upplysningstid. Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

I linje med detta genomfördes Medborgarutredningen under hösten 2015 och våren 2016 på Abf-huset i Stockholm. Nio seminarier hölls i Abf-huset i Stockholm åtföljda av sju studiecirkelar. Arrangörer var Klimataktion och Abf Stockholm. Senhösten 2016 tillkom ett seminarium med studiecirkel. Moderator för alla seminarierna var Stina Oscarson, kulturskribent, debattör och regissör.

Se seminarier på video.
Läs rapporter i html eller pdf
Mer info längre ner i rutan "hela resultatet"
ALLA rapporter i en fil: pdf
Varför? Hur ser krisen ut? Hur ser vägen ut ur den ut? Hur berättar vi om den? Video. html, pdf
Vår livsstil Var ligger ribban för en hållbar konsumtion inom jordklotets gränser? Vad hindrar oss att anpassa oss? Vilken livskvalitet söker vi? Video. html, pdf
Global rättvisa Vem har störst fotavtryck? Vem drabbas värst av klimatförändringar? Vad menas med ojämt utbyte? Video. html, pdf
Jobben Arbete till varje pris? Hur får vi försörjning inom naturens ramar? Video. (Ingen cirkel)
Land och stad Finns det en plan på hur ett hållbart kretslopp mellan land och stad ska fungera ? Video. html, pdf
Vårt dagliga bröd Går industrijordbruket att förena med viktiga kretslopp bevaras? Video.
Energi Hur mycket energi behöver människan? Duger dagens teknik? Video. html, pdf
Utbildning Finns det några goda planetskötare i skolan? Video. html, pdf
Ekonomi Måste vi ha tillväxt och omedelbar tillfredsställelse? Hur styrs ekonomin till säker hamn? Ljud:
del 1
,
del 2,
del 3,
del 4.
html, pdf
Omställningen Går det att ställa om samhället inom rådande strukturer eller måste vi förändra dessa? Video. html

hela
RESULTATET

SEMINARIERRAPPORTER
Varför? Inbjudan, Video, Referat, Frågor Rapport, pdf, Word,
Språngmanifestet: pdf, Word.
Diskussion
Vår livsstil Inbjudan, Video, Referat, Frågor Rapport, pdf, Word.
Sammanfattning: pdf. Diskussion
Global rättvisa Inbjudan, Video, Referat, Frågor Rapport, pdf, Word. Diskussion
Av Alf Hornborg: Bildspel, Artikel.
Jobben Inbjudan, Video, Referat, Frågor (Ingen studiecirkel)
Land och stad Inbjudan, Video, Frågor Rapport, pdf, Word
Vårt dagliga bröd Inbjudan, Video, Frågor
Energi Inbjudan, Video, Frågor Rapport, pdf, Word, rtf, odt
(Word o odt saknar bilder.)
Exempel effektivisering.
Diagram energisystem
Utbildning Inbjudan, Video, Frågor Rapport pdf, Word
Ekonomi Inbjudan, Ljudinspelning:
del 1
, del 2, del 3,
del 4. Frågor
Rapport, pdf, Google doc,
Word. Förarbete.
Omställningen Video, Referat Rapport
Övrigt Frågor rörelse,
Frågor övrigt
Rapport Gävle , pdf, Word.
Rapport Mats, pdf, odt
Litteraturreferenser


PROJEKTET

Det behövs en ny upplysningstid

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

Medborgarutredningens modell var, att seminariet inleddes av två sakkunniga, varpå följde diskussion med publiken. Då formulerades frågor, som låg till grund för den efterföljande studiecirkeln. Seminariet filmades. Studiecirklarna resulterade i skrivna rapporter. Allt detta finns att ta del av här.

Vi vill tacka vår trogna publik som kommit och som bidragit till våra intressanta diskussioner med spännande frågeställningar. Minst 60 personer har vi haft i cirkelarbetet och ca 1000 har besökt seminarierna.

om Medborgarutredningen | Projektplan | Seminarieprogram
Inbjudan sakkunniga: 21 jul | 7 sep. | Inbjudan organisationer 7 sep
Pressrelease inför 28 sep
Loggan är gjord av Stefan Gripe.

Ansvariga
Elisabeth Lundkvist *initiativtagare och projektansvarig
Stina Oscarson seminarieledare
Eva Avner ansvarig för studiecirklarna
Kalle Petré * vebbansvarig


Cirkelledare
Eva Avner Varför?
Bo Franzén och David Jakobsson Livsstil
Torbjörn Vennström och Janne Strömdahl Global rättvisa
Göran Jacobsson Land och stad, Mat
Claes Trygger Energi
Gunilla Granath Utbildning
Kalle Petré Ekonomi
Kalle Petré och Elisabeth Lundqvist Omställningen3 minuter om varför - UPPVAKNANDEN -


PRESS
15.09.25 Landets fria: "Ny folkrörelse för ett hållbart klimat".
15.09.28 Effekt: "Hallå där Elisabeth Lundqvist".
15.09.28 Etc: "Folkligt initiativ för hållbarhet".
15.09.30 DN: "Kulturell uppvärmning inför klimatmötet".
17.01.12 Landets fria: "1000 röster om ett hållbart samhälle".

Stöd Klimataktions arbete: Pg499566-8. Bli medlem!