Medborgarutredningen Stad-Land-Mat-cirkeln 2017.02.08 Ver 2 utk RAPPORT STAD OCH LAND samt
VÅRT DAGLIGA BRÖD


Eva Avner, Ulla Björklund, Görel Hedtjärn, Frida Hård af Segerstad, Göran Jakobsson, Maya Johansson, Bitte Liberg, Agneta Liljesköld, Nina Naim, Inga-Lill Stjerndahl, Ingrid Svenkvist, Monica Tegerstedt, Evalena Varhely, Svante Wagenius, Henrik Waldenström, Mimmi Zotterman, Gun Åkerman


Uppdraget från Medborgarutredningar var att redovisa en lägesbeskrivning, men framför allt att föreslå förändringar, som kan bidra till att motverka jordens uppvärmning, och upprätthålla en levande landsbygd. Vi har träffats vid 8 tillfällen i cirkeln land och stad varav 6 gemensamma möten med cirkeln ”Vårt dagliga bröd”.

Bakgrundsfakta vad gäller uppdelning land/stad samt vårt matavtryck, vattenförbrukning, fiske och utsläpp av växthusgaser från djurhållning:

Ytterligare problembeskrivning

Inom SLU finns företrädare både för ekologiskt och konventionellt jordbruk:

Vilket nytänkande och vilka förändringar krävs för att stoppa utarmningen av landsbygden och minska matens negativa miljöpåverkan

Goda exempel på landsbygdsutveckling – Hela Sverige ska leva – Finns det en ny landsbygdsrörelse?

Landsbygden vill aktivt utveckla sina närområden - En ny landsbygdsrörelse?! Det finns nu 4.500 lokala utvecklingsgrupper engagerade för sin bygds utveckling. För tio år sedan omfattade rörelsen endast 2.300 grupper.

Referenser

1. Hungerns Planet: Lester Brown: Hungerns planet
2. The Swedish Footprint Susanne Johansson pub.epsilon.slu.se/843/1/Foodprint
3. Mat och klimat: Johanna Björklund och Pär Holmgren (bokförlag?)
4. NVV-rapport 2015 Matkonsumtionens klimat och markanvändning
5. Sant eller falskt - om ekologisk odling?
6. Hållbara konsumtionsmönster, rapport 6653, NVV (Naturvårdsverket) analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkanutvärdering Antologi Jörgen Larsson
7. Moderna byar på landsbygden är lösningen – inte nya miljonprogram (DN-debatt 2016-04-25)
8. Jordbruksverket: Jordbruk i siffror ”Preliminär statistik för jordbruksmarkens användning 2016”
9. Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar (Jordbruket i siffror)
10. Bottnafjärdens inköpsförening (Ekonomisk förening)
11. JAK: En medlemsbank som driver bankverksamhet som inte bygger på räntor
12. Ekonomi till tusen i Trönö, Att sätta värde på lokal utveckling, utvärdering av Ulla Herlitz
13. ??????
14. ??????