Medborgarutredningen Omställning-cirkeln 2017.02.15 Ver Utkast RAPPORT Omställningen
Går det att ställa om samhället inom rådande strukturer eller måste vi förändra dessa?(Under utarbetande av studiecirkeln Omställningen.)